Doprava zdarma při nákupu nad 1800 Kč

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat e-shop NaPánvi.cz, se sídlem Svobody 827,Pečky, 289 11, identifikační číslo: 04485157, formou jednostranného právního jednání e-mailem. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

Přejete si vyměnit produkt za jiný?

 • vytvořte si novou objednávku a do poznámky napište výměna
 • jako dopravu zvolte v nové objednávce Zásilkovnu (ostatní druhy dopravy si hradí klient sám)
 • jako způsob platby zvolte bankovní převod, případný rozdíl ceny uhraďte pod VS nové objednávky
 • na fakturu nebo kopii faktury napište číslo nové objednávky, že se jedná o výměnu a zašlete společně s nesedícím zbožím na adresu:
Andrij Čalyj
Svobody 827
Pečky, 289 11
 • balíček zasílá klient k nám na vlastní náklady, zpět ke klientovi hradíme my (viz. Zásilkovnou výše)

 

Přejete si vrátit zboží ve lhůtě 30ti dnů?

 • zkontrolujte, zda zboží splňuje podmínky pro vrácení
 • do balíčku vložte kopii faktury nebo fakturu a zakroužkujte produkty, které vracíte
 • vyplňte formulář níže a pošlite na e-mail info@napanvi.cz a PEČLIVĚ vyplňte číslo účtu
 • finanční vypořádání proběhne do 14 dnů od převzetí zásilky od dopravce na Váš účet
 • Nelze zboží vracet poštou na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

 

Zkontrolujte, zda zboží splňuje podmínky pro vrácení :

 • Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu (nádobí nemyté, nepoužité, bez poškození způsobeného kupujícím) a označené původní identifikační etiketou zboží pokud jí produkt obsahuje.
 • Prosíme, aby nám na vrácení neposílaly produkty ve stavu, ve kterém by si samy nepřály aby jim zboží od e-shopu přišlo a braly na vědomí, že zasílat zpět použité nádobí je nefér jak vůči nám tak vůči budoucím majitelům.
 • Originální krabice v žádném případě neslouží jako poštovní obal.

 Vyhrazujeme si právo takto znehodnocené zboží nepřijímat a v případě, že vratku neakceptujeme je klient povinný uhradit náklady na dopravu zpět.

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Andrij Čalyj
Svobody 827
Pečky, 289 11

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy č. objednávky .......................... o nákupu tohoto zboží:

 

 • ...............................................................................................................

 

 • ...............................................................................................................

 

 • ...............................................................................................................

 

 • ...............................................................................................................

 

 

Datum objednání ............................ /datum obdržení .......................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů .......................................................

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů ........................................................................

 

   

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 Datum

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.