Výroba litinového nádobí – 14 hlavních kroků

Výroba litinového nádobí

Výroba litinového nádobí

Zajímá Vás, jak se vyrábí litinové nádobí, které jste si zakoupili nebo plánujete zakoupit? Máte rádi technologické postupy?

Jste zde správně, v níže uvedeném článku se právě touto problematikou budeme zabývat.

Co je to litina?

Litina

Litina

Než se dostaneme k samotnému procesu výroby litinového nádobí, kterému se také často přezdívá černé nádobí, krátce si představíme, co je to vlastně litina.

Litina je de facto železo s vyšším obsahem uhlíku. Je to materiál, který je velmi podobný oceli, ale liší se tím, že dokáže velmi dobře udržovat danou teplotu, obsahuje více uhlíku a je křehčí.

Pro přehlednost uvádíme základní výhody litiny ve srovnání s ostatními používanými materiály pro výrobu nádobí.

Výhody litiny Nevýhody litiny
Použitelnost na všechny typy sporáků včetně indukčních Vyšší hmotnost
Úspora energie, díky akumulaci tepla a jejímu rovnoměrnému rozložení Dodržování předepsaných zásad péče o nádobí
Zdravé vaření s uchováváním vitamínů a chuti Neslouží k uchovávání připraveného pokrmu
Dlouholetá životnost Křehký materiál náchylný k rozbití

Litinové nádobí. Výhody a nevýhody

Jak se vyrábí litinové nádobí?

Litinové nádobí se vyrábí ve slévárnách tzv. procesem odlévání či slévání. Níže uvádíme konkrétní technologický postup, který je ve většině výroben litinového nádobí velmi podobný a výrobce našich litinových pánví BIOL (https://biol.com.ua/en/) se jimi taktéž řídí.

Navíc se náš výrobce může pyšnit tím, že litinové nádobí vyrábí z poctivé litiny podle standardů RST USSR 114-88 z roku 1988, bez moderní úpravy ve složení slitiny, čímž je zaručena kvalita výrobku, která přetrvává desetiletí!

 1. Výroba forem

Ještě předtím, než se začne se samotnou výrobou litinového nádobí je nutné mít vyrobené formy, do kterým se poté odlévá. Nejvyužívanější jsou tzv. pískové formy, a to z toho důvodu, že písek se taví při vyšší teplotě než železo a forma tak udrží tvar nádobí.

 1. Roztavení železné rudy

Druhým krokem je roztavení železné rudy. Po roztavení vznikne tzv. čisté železo.

 1. Roztavení čistého železa

Čisté železo se spolu s dalšími slitinami a případnými odlitky z výroby následně roztaví v indukčních pecích. Teplota v pecích přesahuje 1 000° C.

 1. Odlévání do forem

Potom co dojde k roztavení železa na příslušnou teplotu vyleje se směs do připravených forem.

Výroba litinového nádobí

Odlévání do forem

 1. Vyklepávání – oddělení výrobku od pískové formy

Když je dokončen proces odlévání, litina se postupně zchladí a na vibračních pásech se postupně nádobí vyklepe z písku. Samozřejmě ne vždy je nádobí vyklepáno perfektně a z toho důvodu zde funguje i lidský faktor, kdy zaměstnanci za pomocí kladívek z nádobí odstraní zbytky pískové formy.

 1. Hotový výrobek

Pokud bychom se v tuto chvíli přenesli do některé ze sléváren drželi bychom v ruce nyní litinovou pánev či hrnec. Nádobí je však v tuto chvíli neopracované a je mu třeba ještě věnovat péči.

 1. Čištění tryskami

Aby se odstranily zbytky písku a prachu projde nádobí čištěním tryskami ze všech stran.

 1. Broušení

Nyní nastává čas zdokonalování a zušlechťování výrobku. Nádobí se za pomocí brusných strojů upraví, tak aby bylo co nejvíce opracované a odstranily se všechny nerovnosti související s odléváním.

 1. Otryskávání ocelovým pískem

Po zabroušení všech nerovností postupuje nádobí na otryskávání ocelovým pískem. Cílem tohoto procesu je odstranit povrchové nečistoty, vyhladit povrch nádobí a připravit ho pro nástřik.  I přes veškerou snahu nelze u litinového nádobí dosáhnout ideálně hladkého povrchu. Z vnitřní i z vnější strany se mohou objevovat různé drobné nedokonalosti, které ale nemají na provozní schopnosti nádobí žádný vliv.

Ocelový písek

Ocelový písek

 1. Nástřik

Za pomoci strojového nástřiku se na nádobí nanese vrstva organického rostlinného oleje. Po nástřiku se výrobek přesune do tunelové pece, kde dojde k polymeraci rostlinného oleje a produkt „zčerná“, čímž se zároveň na povrchu nádobí vytvoří primární „nepřilnavá“ vrstva, která chrání proti korozi.

V případě, že se jedná o litinové nesmaltované nádobí, zde proces výroby končí a pokračuje poté bodem č. 13.

 1. Smalt

Litinové nádobí může být smaltované i nesmaltované. V případě smaltovaného nádobí se v tuto chvílí na nádobí nastříká smalt, který může být různě barevný.

Smaltované litinové nádobí

Smaltované litinové nádobí

 1. Vypalování

Po nástřiku smaltu putuje nádobí do pecí, kde se vypálí, při teplotě vyšší než 800 ° C.

 1. Výstupní kontrola

Po skončení výroby se výrobky přesouvají do laboratoře, kde je zajišťována výstupní kontrola, kde se zjišťuje, zda je výrobek v souladu s normami a zdravotně nezávadný.

 1. Balení výrobku

Zde se dostáváme ke konci celého výrobního procesu, kdy zbývá už jen litinové nádobí zkompletovat a následně zabalit a poslat ho ke svým zákazníkům.

Litinový hrnec s poklicí

Hotový výrobek připravený k zabalení

Oslovil Vás náš článek, tak, že jste se rozhodli pro koupi litinového nádobí?

Celý sortiment našeho litinového nádobí naleznete na našem webu: Litinové nádobí – pekáče, pánve, hrnce, kotlíky – napanvi.cz

Sledujte náš také na našem webu napanvi.cz, Instagramu nebo na Facebooku.